Wat is de herkomst van de plastic vervuiling op zee; welk percentage komt van land/zee en welke steden/landen zijn de grootste vervuilers en wat zijn de afvallozings hot spots op zee?

We weten inmiddels dat er plastic deeltjes (die weer andere giftige stoffen aantrekken) worden aangetroffen in de zee en soms zelfs al in de vissen die wij consumeren. Deze deeltjes zijn afkomstig uit afvalstromen van land en op zee (scheepvaart). Inzicht in de herkomst van deze vervuiling is nodig om gericht maatregelen te kunnen treffen.