Wat is de grens van de toepassing van de wet van Moore?

De wet van Moore zegt dat elke 18 maanden de nauwkeurigheid van ICs verdubbeld. Dit gaat de laatste jaren echter gepaard met een explosie van complexiteit in de machines die deze wetmatigheid realiseren. Niet meer enkele fenomenen zijn beperkend, maar een veelheid van multi‐fysische aspecten. Hoe kan de wetenschap bijdragen aan het ontwarren van deze complexiteits‐knoop van intergerelateerde en verwoven multi‐fysische aspecten, zodanig dat economisch betrouwbare productie mogelijk blijft. Zijn we nog in staat om van nanometer nauwkeurigheid op te schuiven richting picometer nauwkeurigheid?