Wat is de geschiedenis van de politieke invloed van de (massa)media in Nederland?

Het medialandschap in Nederland anno 2015 is zeer atypisch in vergelijking met de rest van Europa. De veelheid van omroepen, dag- en weekbladen vormt echter niet alleen een afspiegeling van de periode van verzuiling, maar heeft mogelijk ook zijn oorsprong in een eerdere fase - tijdens de eerste decennia van het Koninkrijk en de tijd van de Republiek - toen Nederland een zeer open 'discussiecultuur' had waarin meer kon worden gezegd dan elders, en meer ruimte was voor afwijkende opinies. Hoe en in welke mate heeft de geschiedenis van de (massa)media in Nederland invloed op het medialandschap van vandaag? En hoe is de relatie tussen pers en politiek te verklaren als we verder (terug) kijken dan de periode van de verzuiling?