Wat is de effectiviteit van een multidisciplinaire aanpak ten aanzien van de vermindering van huiselijk geweld, misbruik en verwaarlozing “achter de voordeur”?

Het Veiligheidshuis is een initiatief van gemeenten, OM, politie, Jeugdzorg, Verslavingszorg, Reclassering, etc. om overlastgevers via één loket te “behandelen”. Deze overlastgevers hebben ook een problematische gezinssituatie, van waaruit ook aanpalende problematiek ontstaat (misbruik, huiselijk geweld, drugsgebruik, werkloosheid, etc.). Ook voor de overige bewoners vormt deze groep een groot probleem door bedreigingen, intimidatie, overlast, vuil, wietteelt, etc. Dit sluit ook aan bij Horizon 2020: de “Inclusive” Society.