Wat is de bijdrage van sport aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in wijk en maatschappij?

Sport heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en is verschoven van de marge naar het centrum van de samenleving. Dat zien we op allerlei manieren terugkomen. Toename van het aantal sportaccommodaties, meer mensen die sporten, meer mensen die sport kijken, spectaculaire stijging van het aantal zenduren op tv, hoge kijk- en waarderingscijfers, toegenomen importantie van sport binnen de Nederlandse economie. Het verandert de manier waarop we naar sport en topsport kijken. Door de rol die sport binnen onze samenleving inneemt, door het grote aantal mensen dat er actief en passief mee bezig is, kan sport een belangrijk instrument zijn voor het doorgeven van normen en waarden.