Wat is de bijdrage van menselijk kapitaal aan economische groei?

Volgens de economische theorie is menselijk kapitaal een van de belangrijkste factoren voor economische groei. De achterliggende gedachte is dat menselijk kapitaal de productiviteit van werknemers verhoogt, innovatie stimuleert, en het eenvoudiger maakt om technologieën te implementeren. Desalniettemin is het ingewikkeld om menselijk kapitaal te definiëren en kwantitatief te meten: Gaat het bijvoorbeeld om de gemiddelde scholingsgraad van de beroepsbevolking, of gaat het om werkervaring? Deze vragen zijn onvoldoende onderzocht, waardoor de relatie tussen menselijk kapitaal aan economische groei reeds nog altijd onduidelijk is. Empirisch onderzoek naar menselijk kapitaal ten tijde van de Industriële Revolutie suggereert dat de gemiddelde scholingsgraad van een samenleving niet bijdroeg aan economisch succes: het was ‘slechts’ een kleine groep technisch geschoolden (zoals ingenieurs en machine bouwers) die de doorslag gaven. Hieruit kan afgeleid worden dat beleidsmakers wellicht te veel aandacht schenken aan de algemene scholingsgraad van een samenleving, terwijl er eigenlijk meer aandacht zou moeten bestaan voor het ‘topsegment’: Hoe, op welke manier en wanneer bereikten landen een groep relevant geschoolde werknemers? Wat is de bijdrage van deze groep aan het proces van industrialisatie? En hoe draagt deze groep bij aan de hedendaagse economische groei van ontwikkelde economieën?