Wat is de bijdrage van kerken aan de participatiesamenleving?

De overheid doet een toenemend beroep op de samenleving. Het kabinet bezuinigt op de zorg voor thuiswonende zieke en oudere mensen. Gemeenten vragen burgers een 'eigen netwerk' van mantelzorgers en vrijwilligers aan te boren. Kerken nemen tal van initiatieven om waar mogelijk te ondersteunen. Binnen de grote kerken van Nederland zijn ruim 400.000 vrijwilligers actief, volgens cijfers van Kaski, het Nijmeegse onderzoekscentrum voor religie en samenleving. Kaski en The Nijmegen Institute for Mission Studies becijferden in 2008 dat kerkelijk vrijwilligerswerk in Rotterdam de gemeente per jaar zeker 110 miljoen euro bespaart, vooral vanwege de kerkelijke bijdrage aan maatschappelijke hulp en psychosociale zorg. Toch lijkt de diverse bijdrage van kerken (menskracht, tijd en middelen) nog onderbelicht en onbekend bij beleidsbepalers en het grote publiek.