Wat is de bijdrage van de Middeleeuwse architectuur voor de vorming van Nederland?

Hoewel er naar individuele gebouwen de laatste jaren vrij veel onderzoek is gedaan, is er nog altijd weinig bekend over de samenhang en betekenis van de middeleeuwse architectuur in wat nu Nederland is. Ook is er nauwelijks onderzoek gedaan naar het monumentale landschap van Nederland in de Middeleeuwen. Kennis hiervan zal het mogelijk maken afgewogen keuzes te maken in de omgang met monumenten en landschap. De noodzaak van dergelijk onderzoek wordt mooi geïllustreerd in het feit dat de onder de Nederlandse UNESCO-monumenten de Middeleeuwen grotendeels afwezig zijn, terwijl juist deze periode zo cruciaal is voor de vorming van ons land.