Wat is de betekenis van 'Joods' in Joods-christelijk?

In het politieke discours in Nederland en Europa wordt vaak verwezen naar de Joods-christelijke traditie/wortels van onze cultuur. Maar wat is de betekenis daarvan en specifiek van het woord 'Joods' in deze combinatie? Wat is de herkomst van deze aanduiding en wie gebruiken haar en met welk doel? Naar welk verleden en welke bronnen wordt verwezen? Wat is de betekenis hiervan voor de toekomst? Heeft de aanduiding 'Joods' werkelijk een zelfstandige en blijvende betekenis herkenbaar voor Joden, of gaat het hier om een christelijke verwerking daarvan, of wordt de term slechts voor andere doeleinden gebruikt dan de inhoud doet vermoeden?

Bijbehorende clustervragen