Wat is de beste bestuursvorm, belastingsysteem en managerbeloning voor Nederland?

Doe een proef met geen belastingen voor ondernemers onder de 24000 euro. Is een noordelijke EU met Duitsland, Scandinavië, Engeland, Polen en een noordelijke Euro voordeliger dan een gezamenlijke met de zuidelijke landen. Wat is het minimum aantal bestuurders voor Nederland. En wat is het meest effectieve aantal en organisatievorm. Krijg je echt slechtere managers bij minder salaris. Zorg dat mensen overstappen naar een bank die niet failliet gaat.