Wat is Bewustzijn? Waarom wordt er bij het onderzoek naar de essentie van ons bewustzijn weinig waarde (validiteit) gehecht aan 'first person experience' en zoveel aan 'third person observation'?

Er is een harde scheiding tussen eerste persoon ervaring, ons bewustzijn zélf, en de wetenschappelijke derde persoon observatie. Dit blijkt uit de veronderstelling dat het slechts de activiteit van de hersenen is die bewustzijn produceert. Het gebruik van alleen de derde persoon observatie als perspectief om onderzoek te doen zal de resultaten ernstig beperken. De gebieden van onderzoek zoals neuropsychologie en belichaamde cognitie brengen kennis over inhoudproductie (waarneembare gegevens) en de verwerking ervan (wat ermee te doen), maar geen antwoord op de vraag wat bewustzijn is. Het gebruik van uitsluitend derde persoon observaties voor de vraag 'wat is bewustzijn? is geen voldoende voorwaarde voor het beantwoorden. Om van deze noodzakelijke voorwaarde naar een voldoende voorwaarde te komen moeten we de eerste persoon ervaring vanuit het bewustzijn zelf toevoegen. Wij zijn in staat om onze gedachten, onze emoties ons gevoel, ons lichaam en onze uiterlijke omgeving te observeren. Dit perspectief wordt al heel lang onderzocht en geoefend in de contemplatieve tradities in het Westen en het Oosten, die bekend staan als meditatie en reflectie om dezelfde vraag te beantwoorden – ‘Wie, of beter, Wat ben ik?’ Tijd om deze directe data toe te voegen in het onderzoek van deze essentiële vraag.