Wat is beter om gezond ouder te worden; de biologische klok aanpassen aan de leefstijl of de leefstijl aanpassen aan de biologische klok?

Individuen verschillen van elkaar in optimale slaaptijden en in de optimale tijden voor activiteit en presteren. Dit komt door (genetische) verschillen in de biologische klok én door verschillen in leefstijl. De biologische klok is bij te stellen met licht op het juiste moment van de dag. Vooral regelmatige blootstelling aan ochtendlicht, eventueel van lampen, is in dat geval belangrijk. Maar is het gezond om dat te doen? Of kunnen we beter onze leefstijl aanpassen aan een eventueel langzaam lopende klok en de maatschappij aanpassen tot een echte 24-uurs samenleving met late en vroege schooltijden en werktijden? Andersom zou het zo kunnen zijn dat als we late slaaptijden toestaan tijdens de adolescentie, we nog veel meer uit de pas lopen op oudere leeftijd met alle gezondheidsgevolgen van dien. Longitudinale lange-termijn onderzoeken naar de relatie biologische klok, slaap en gezondheid zullen essentieel zijn om de juiste keuzes te maken.