Wat is betekenis van de creatieve industrie bij het bevorderen van bewustzijn en gedrag dat bijdraagt aan het succesvol tegemoet treden van grand societal challenges, als gezonder leven, innovatieve en inclusieve samenleving

In bijna alle grand societal challenges spelen vraagstukken die te maken hebben met gedrag en gedragsverandering. De ontwerpende disciplines kunnen een belangrijke rol spelen in het tot stand brengen van (nieuw) gedrag door hiervoor te ontwerpen. Het ontwerpen voor gedrag kan worden ingezet van het analyseren van systemen en menselijk gedrag daarbinnen tot het creëren van een omgeving waarin bepaald gedrag wordt ‘uitgelokt’ en het opzetten van campagnes om mensen te informeren over gedrag. Ontwerp speelt via nudging een belangrijke rol om het gedrag van mensen te beinvloeden en hen via touch points bewust te maken van de invloed die er is. Hoe kan de rol van de ontwerpende disciplines en van technologie effectief worden ingezet in het oplossen van de societal challenges.