Wat ik zou willen weten is:

Welke Maatregelen nemen ouderen om zelfstandig te (kunnen/moeten ) blijven? Hoeveel behoefte is er aan de terugkeer van bejaardenhuizen? Hoe beleven de ouderen de hedendaagse maatschappij? Hoeveel ouderen voelen zich dagelijks eenzaam en vergeten? Voelen ouderen zich nog wel welkom in onze maatschappij?