Wat hebben ouderen in de toekomst nodig om comfortabel thuis te wonen met behoud van kwaliteit van leven?

De verandering van het demografische profiel van Nederland blijkend uit de bevolkingsstatistieken (de geboorte en sterftecijfers) vraagt om onderzoek naar de sociaal wetenschappelijke onderbouwing van de veranderende woonvraag en –behoeftes.