Wat gebeurt er met het leven op aarde als er een tekort komt aan een van de basiselementen?

Fosfor is een van de basiselementen voor leven. We spoelen het echter letterlijk weg door bemesting op 't land. In zee is de concentratie zo klein dat het (momenteel) nog zeer lastig is het eruit te winnen. Fosforschaarste kan over een aantal decennia een serieus probleem worden.