Wat gebeurt er met de longen van kinderen die opgroeien in gebieden met veel luchtverontreiniging?

De Wereld Gezondheid Organisatie heeft becijferd dat longziekten jaarlijks wereldwijd tenminste 7,7 miljoen dodelijke slachtoffers eisen. Daarmee staan longziekten op nummer één. Bovendien: binnen de kankergerelateerde sterfte neemt longkanker de leiding. Daarnaast overlijdt 35-50% van de mensen opgenomen met een longaanval binnen twee jaar. Dit is schrikbarend hoger dan de sterfte na een hartaanval: die is namelijk 8-15%. En het aantal mensen met longziekten blijft stijgen. Kortom: longziekten vormen een steeds zwaardere last voor de samenleving. Daarom is het belangrijk te voorkómen dat mensen een longziekte krijgen. Dit betekent investeren in schone lucht, voorkómen dat mensen/kinderen gaan roken en te weten komen wie risico loopt op het ontwikkelen van een longziekte.