Wat gebeurt er binnenin de aarde, en wat merken wij daarvan?

Lange tijd beperkten aardwetenschappers zich hoofdzakelijk tot het bestuderen van de buitenste lagen van de aarde. De informatie over de diepere aarde was on- voldoende om te kunnen herleiden wat zich daar afspeelt. Dankzij nieuwe techno- logie geeft nu ook de diepere mantel van de planeet steeds meer geheimen prijs. Welke krachten zijn daar diep aan het werk, en welke gevolgen heeft dat bij ons hierboven?