Wat gebeurt er als we de social media verbieden/verwijderen?

De social media is een mooi goed, het verbindt mensen, maar het overvraagt mensen/kinderen ook, de wereld wordt er sneller door, niet iedereen kan het meer bijhouden, mensen/kinderen kunnen niet meer kiezen, hoe leer je mensen daarmee te dealen?! Wat is wel/niet verantwoord? Wat is (not) done? En zo kun je er nog meer ethische e/o psychologische vragen bij bedenken, waar je over kunt debatteren of waar je onderzoeken uit kunt destilleren.