Wat gebeurde er precies tijdens de Big Bang?

We weten nog erg weinig over hoe alles om ons heen ontstaan is. De bestaande theorie gaat uit van een oerknal (Big Bang), waarbij een punt met oneindige dichtheid zich ontwikkelde tot ons heelal. Over deze oerknal is weinig bekend, we weten bijvoorbeeld niet waarom er zoveel meer materie dan anti-materie is. Dit is een van de fundamentele vragen van de wetenschap, mensen hebben zich altijd existentiele vragen gesteld en dit is een kans voor de wetenschap om hier antwoorden op te geven.