Wat doen sterke elektrische velden en ontladingen met onze natuurlijke omgeving en wat kunnen ze betekenen voor onze technologie?

Hoge elektrische spanningen treden natuurlijkerwijs op in onweer, vulkaanuitbarstingen, en bij de wrijving tussen veel materialien, en ze werden opgewekt door windkracht, zonnepanelen en gebruikt in hoogspannings-stroomleidingen etc. Bij een plotselinge elektrische ontlading ontstaan licht, warmte, elektrisch geleidende kanalen, maar ook hoogenergetische straling, scheikundige processen, en luchtbeweging. Kunnen we deze processen beter begrijpen om ze te gebruiken, of om ons, zo nodig, hiertegen te kunnen beschermen?