Wat doen nieuwe media met de samenleving?

Het is duidelijk dat de komst van de massamedia in de 19de eeuw van grote impact is geweest op de samenleving. Ze zorgden voor snellere verspreiding van informatie, daardoor ook voor een meer democratische toegang tot kennis, maar veranderden ook traditionele structuren. Op dit moment zijn we getuige van de razendsnelle veranderingen die door de komst van de digitale media in gang zijn gezet. Maar deze roepen ook vele vragen op: zorgen ze voor meer cohesie of juist voor een grotere versplintering van maatschappelijke processen? Zorgen ze voor meer diversiteit of sluiten mensen zich meer op in hun niches? Wat is de waarde van kennis nu de verhouding tussen professionals en het publiek verandert? Hoe verschuiven de grenzen tussen de publieke sfeer en de privésfeer? Geven de digitale media ons meer controle of worden we steeds meer gecontroleerd?