Wat denkt het publiek over kunst en cultureel erfgoed?

Er wordt veel geld en tijd uitgegeven voor onderzoek naar de conservering van cultureel erfgoed incl. kunst. Maar dit geld wordt vooral uitgegeven door de elite voor de elite. De elite vertelt ons wat waardevol is, wat moet worden behouden. Zij stelt ook vele van de vragen in dit wetenschapsagenda. En in tijden van bezuinigingen verzint zij nieuwe vormen van "participatie" om het publiek te overtuigen dat wat de elite doet goed is. Het is tijd om te onderzoeken wat het publiek eigenlijk denkt en wil m.b.t. het Nederlandse cultureel erfgoed, dus 'bottom up', en hun mening serieus te nemen. Kunst en cultureel erfgoed spelen wel een belangrijke rol in de samenleving. Ook de opgeleide elite speelt hierbij een belangrijke adviserende rol. Maar deze rol is doorgeschoten. Er moet een verschuiving in het omgang met erfgoed plaatsvinden zodat het publiek het cultureel erfgoed zich weer eigen kan maken. N.b. Dit onderzoek moet uiteraard niet worden gedaan door de elite.