Wat betekent het voor de opvoeding als ouders niet met hun kind communiceren in hun moedertaal?

Om uiteenlopende redenen kunnen ouders ervoor kiezen, het advies krijgen of door hun kind aangemoedigd worden om te communiceren in een andere taal dan hun moedertaal. Als ouders niet met hun kind kunnen communiceren in wat soms 'de taal van het hart' wordt genoemd kan dit wellicht effecten hebben op de opvoeding. Er zouden bv. conflicten kunnen ontstaan doordat ouders zich moeilijker uit kunnen drukken of hun kind verkeerd begrijpen.