Wat betekent het om te leven in een wereld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is en migratie, globalisering en conflict in elkaar grijpen?

In onze globaliserende wereld raken mensen, bedrijven, overheids- en kennisinstellingen steeds sterker met elkaar verbonden. De recente wereldwijde informatie- en communicatierevolutie heeft verschillende delen van de wereld dichter bij elkaar gebracht. Het verleden kent meer periodes van intensieve technische, sociaaleconomische, culturele en politieke beïnvloeding. De geschiedenis van wereldverbanden gaat zo ver terug als de Oudheid. Identiteit, cultureel erfgoed, immigratie, kennis- vorming, politiek, de publieke sfeer, religie en verbale en non-verbale communicatie hebben de ontwikkeling van globalisering beïnvloed en vice versa. Recente en historische periodes van globalisering bieden kansen en mogelijkheden maar gaan ook gepaard met problemen en conflicten. Als nationale grenzen verdwijnen in een groter Europa of een mondiaal netwerk spelen thema’s als vervreemding en identiteitsverlies op.