Wat betekent de decentralisatie van beleid voor de kennis- en informatiebehoefte van de decentrale overheden en hoe kan daarin worden voorzien?

Uit de SKIA IenM http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/brochures/2012/06/29/ienm-maakt-ruimte-strategische-kennis-en-innovatieagenda-skia-infrastructuur-en-milieu.html De overheid heeft in deze ‘energieke’ samenleving niet meer alle touwtjes in handen, maar blijft wel een speciale deelnemer vanwege de unieke middelen en de positie waarover ze beschikt (wetgeving, belastinggeld, maatschappelijk mandaat, beheer van de gemeenschapsgoederen). Ons toekomstbeeld is dat we als overheid gebruik gaan maken van de creativiteit en ongekende reactiesnelheid van de energieke samenleving. In aansluiting op het ambitieuze doel ‘Ruimte voor burgers, bedrijven, provincies en gemeenten’ vraagt dit om een andere overheid en andere governance. Die moet gericht zijn op het stellen van heldere doelen en op meer ruimte creëren voor andere partijen dan de overheid om invulling te geven aan het bereiken van die doelen.