Wat betekenen hersenwetenschappen voor het recht?

Dankzij nieuwe technieken om in de hersenen te kijken weten we nu veel meer van het menselijk brein dan voorheen. We zijn bovendien in staat om neurofysiologi- sche processen te manipuleren en daarmee menselijk gedrag te beïnvloeden. Al die kennis kan grote gevolgen hebben voor zowel de grondslagen als de praktijk van het recht. Zijn wij verantwoordelijk voor onze daden, of waren het onze overver- hitte synapsen?