Warmtebatterij: hoe kunnen we warmte compact, verliesvrij opslaan?

Meer dan de helft van alle energie die we in Nederland gebruiken is voor warmtevoorziening voor gebouwen en industrie. We gebruiken hiervoor vooral gas laagwaardig als brandstof. In Nederland is het einde van de gasvoorraad in zicht en levert de winning grote schade op in Groningen. De Warmtebrief van de Nederlandse regering kondigt een fundamentele verandering van de warmtevoorziening aan, waarbij opslag van in het bijzonder warmte een prominente plaats krijgt. Voor duurzame energiehuishouding in de gebouwde omgeving is essentieel warmte compact en verliesvrij te kunnen opslaan (“warmtebatterij”). Ook elektriciteit kan na efficiënte omzetting met warmtepompen als warmte worden opgeslagen. Warmteopslag maakt mogelijk fluctuerend aanbod (van zon, wind en restwarmte uit industrie) en fluctuerende vraag over de tijd (en via transport over afstand!)te koppelen. Dit is onmisbaar om duurzaam aanbod te benutten en te voorkomen dat energienetten in onbalans raken. Energiemodaliteiten “warmte” en “elektriciteit” worden in een systeem met compacte, verliesvrije warmteopslag verbonden De vraag hiervoor is: hoe, met welke principes en materialen kunnen we op grote schaal lokaal, efficiënt, compact en verliesvrij warmte opslaan. De aanzetten zijn er, bijvoorbeeld met thermochemische materialen waarbij gebruik wordt gemaakt van de omkeerbare reactie: A + B ↔ C + warmte.