Wanneer mag de wetenschap in Nederland eerlijk waarschuwen voor de elektromagnetische velden van alle draadloze technieken?

Mede door het té dicht wonen onder GSM masten zijn mijn zoon en ik gaan reageren met fysieke klachten. Verhuisd en de klachten verdwenen. Helaas gaat de techniek veel en veel sneller dan de wetenschap en worden de EHS'ers al jaren aan hun lot overgelaten. Ook in Nederland zijn wetenschappers die willen waarschuwen, maar onderzoeken worden in ons land niet toegelaten. Laat dit zo snel mogelijk gebeuren om de toekomst veilig te stellen.De wetenschappers in andere landen hebben het moeilijk omdat ze waarschuwen, wat machtige bedrijven niet uitkomt. Wie durft eerlijk te waarschuwen?