Wanneer kan muziek impasses in het maatschappelijk debat doorbreken?

Iedereen heeft iets met muziek. De muziek waarover we lyrisch zijn en de muziek die we hartstochtelijk afwijzen zegt veel over hoe we onszelf positioneren in de samenleving en de wereld. Maar wat we ons wellicht niet genoeg realiseren is dat muziek (onder bepaalde omstandigheden) een zeer goede ingang lijkt te zijn om maatschappelijke groeperingen, die elkaar wegens generationele, sociale, religieuze of culturele verschillen slecht tot niet verstaan, met elkaar in contact te brengen. Immers, bij gevoelige onderwerpen zoals religie, politiek of sociaal-culturele discriminatie kunnen we het gevoel hebben op eieren te moeten lopen, als we het over muziek hebben lijken we het gemoedelijk met elkaar (on)eens te kunnen zijn. Mooier nog, niet zelden blijken mensen die wat betreft de genoemde gevoelige onderwerpen lijnrecht tegenover elkaar staan nader tot elkaar te komen als ze naar elkaars muziek luisteren. Tal van initiatiefnemers in het muzikale veld van Nederland en daarbuiten hebben dat laten zien. Muziek is niet de oplossing voor beladen vraagstukken, maar het kan de nodige ontspanning brengen op momenten waarop de spanning te snijden is. Als muziek inderdaad impasses kan doorbreken, hoe zou muziek dan op een meer substantiële wijze in het maatschappelijk debat kunnen worden geïntegreerd?