Wanneer is voor vluchtelingen "Opvang in de regio" een reëel alternatief?

Het lijkt een waarheid als een koe: beter niet dweilen met de kraan open. Toch zien vluchtelingen redenen genoeg om huis en haard te verlaten, en blijft de kraan open staan. Aanpakken van de structurele oorzaken lijkt niemand te kunnen, dus: zoeken naar iets pragmatisch? Vanuit nationale politieke kringen wordt gesuggereerd dat de stromen vluchtelingen die we de laatste tijd zien, kunnen worden ingedamd als de vluchtelingen tijdig en goed "in de regio" worden opgevangen. Misschien kan dit tijdelijk een uitkomst voor vluchtelingen bieden, maar op de lange termijn is het perspectief veel minder. Onder welke condities is er een goede slaagkans? Wat zou de westerse wereld (en wie dan?) kunnen doen, en wat zou het ontvangende land kunnen doen, om de kans van slagen te vergroten?