Wanneer is het luchtruim vol?

Vandaag de dag wordt de vervoerscapaciteit van het luchtruim voornamelijk bepaald door de mogelijke werklast van de verkeersleider. Dit zal niet meer van toepassing zijn bij veel mogelijke veranderingen in het luchtverkeer zoals automatisering, het verplaatsen van de separatietaak naar de cockpit, massaal persoonlijk luchtverkeer en/of autonomere vliegtuigen. Als die barrière verdwijnt, of omhoog gaat, zal iets anders de maximale capaciteit van het luchtruim bepalen. In de file staan kan niet in de lucht, het is dus belangrijk vooraf te weten wanneer de lucht vol is. Wat deze nieuwe grenzen bepaalt en wat die capaciteit dan zal zijn, is nu geheel onbekend. Deze fundamentele vraag naar het vol zijn van de lucht, komt ook naar voren bij zwermen onbemande vliegtuigen. Onderzoek is nodig naar goede methoden om de grenzen objectief vast te stellen voor scenario’s waarvan sommige zich nu al ontvouwen door automatisering en toenemende autonomie van vliegtuigen.