Wanneer houdt 'zo lang mogelijk zelfstandig' voor ouderen op?

Willen ouderen inderdaad zelfstandig blijven wonen, of is er een punt in het ouder worden waarin dat verandert? Zo ja, door welke factoren? Welke rol speelt achteruitgang in de gezondheid? Kan de motivatie van ouderen om zelfstandig te blijven wonen worden beïnvloed en welke verschillen tussen groepen ouderen zijn hierbij aan de orde? Wat is de effectiviteit van interventies die daarop zijn gericht? Wat betekent dit voor de langdurige zorg? Deze vragen vereisen langlopend onderzoek dat veranderingen in zeer verschillende aspecten tijdens het ouder worden in kaart brengt, en de veranderingen kan verklaren.