Wanneer en hoe wordt ons persoonlijke verouderings-, en levensduurtraject bepaald? Welke (stochastische) biologische componenten liggen hieraan ten grondslag?

Het wordt algemeen aangenomen dat persoonlijke genetische achtergrond en levensstijl direct invloed hebben op veroudering, levensduur en de ontwikkeling van ouderdomsziekten. Hoewel meerdere aspecten hiervan onbekend zijn, is er nog een stochastische component waarvan vrijwel niets bekend is. Laboratorium muizen (en elk ander experimenteel model organisme) met exact dezelfde genetische achtergrond, exact hetzelfde voer, exact dezelfde huisvesting in dezelfde klimatologische gestuurde ruimte hebben niet dezelfde levensduur (variërend van ~1,5 jaar tot ~2,5 jaar). Daarnaast ontwikkelt niet iedere muis dezelfde ouderdomsziekten. Dit geeft aan dat er een nog onbekende biologische factor moet zijn welke grote invloed uitoefent op het persoonlijke verouderings-, en levensduurtraject onafhankelijk van omgeving en genetische achtergrond. Door deze component(en) te bestuderen, zouden nieuwe aanknopingspunten kunnen worden gevonden om een persoonlijk verouderingstraject aan te passen om gezond oud worden te beïnvloeden.