Wanneer bevorderen sociale netwerken duurzame samenwerking?

Voor een samenleving zijn duurzame vormen van samenwerking belangrijk. Bij hun keuzes tot samenwerking laten mensen zich niet alleen leiden door economische afwegingen of mogelijke sancties, maar ook door evolutionair verankerde sociale overwegingen. Kunnen we een model ontwikkelen dat voorspelt welke rol groepsverbanden en sociale netwerken spelen bij de keuze voor samenwerking?