Waarop is de wetenschappelijke gedachte gebaseerd, dat de natuurwetten in het gehele heelal hetzelfde zouden zijn ?

Waarop is de wetenschappelijke gedachte gebaseerd, dat de natuurwetten in het gehele heelal hetzelfde zouden zijn ? Zijn er geen aanwijzingen die hier tegen zouden spreken ? Natuurlijk zijn er veel aanwijzingen dat de signalen en de informatie vanuit het verre heelal hier op Aarde terechtkomen er op duiden dat de natuur ver weg hetzelfde in elkaar steekt als hier, maar dat garandeert natuurlijk niet dat daar geen uitzonderingen op bestaan. Gaat in dit opzicht de Theorie Van Alles (TOE) niet te ver in haar ambitie ? Met name wil ik hier ons tijdsbegrip aanstippen: sinds de relativiteitsheorie weten we al, dat we tijd niet als absoluut moeten zien. Maar zou het niet net zo goed kunnen zijn dat de wetten van de tijd elders in het heelal heel anders zouden kunnen zijn als hier op Aarde ? Of: is de lichtsnelheid wel overal gelijk, of gedurende de geschiedenis van het heelal wel altijd constant geweest ? En als die niet constant zou zijn: wat zouden daarvan dan de implicaties kunnen zijn op onze bestaande wetenschappelijke inzichten ?