waarom zijn we kennelijk niet in staat om energie te winnen uit de beweging van de zeeen

eb en vloed, stromingen, enz.