Waarom zijn vrouwen en meisjes vaker dan mannen en jongens slachtoffer van gendergerelateerd geweld?

Geweld in intieme kring (relatie, gezin) is een omvangrijk en urgent probleem. Het veroorzaakt ernstige schade op het terrein van veiligheid, volksgezondheid en economie. In moreel en juridisch opzicht trekt het een zware wissel omdat respect voor fundamentele (mensen-)rechten de grondslag vormt voor onze samenleving. Het onevenredig hoge risico dat vrouwen en meisjes lopen wordt geïnterpreteerd als gendergerelateerd: als een gevolg van sociale, historische, culturele aspecten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat geweld tegen vrouwen een vorm van discriminatie en schending van fundamentele mensenrechten is. Hoewel aandacht toeneemt voor de invloeden van gendergerelateerde ongelijkheden, worden die ook betwist. Bovendien is een reductionistische tendens waarneembaar: gender wordt synoniem voor ‘vrouwen’ en ‘mannen’. Dit gaat ten koste van een adequate analyse van onderliggende oorzaken en risico’s die vrouwen én mannen lopen. Wetenschappelijk onderzoek naar de inhoud en betekenis van gender in relatie tot geweld is noodzakelijk om zowel aanknopingspunten te vinden voor effectieve preventie, alsook om empirisch inzichtelijk te maken of en waarom sprake is van discriminatie. Deze vraag is samen met de Netherlands Research School of Gender Studies en het College voor de Rechten van de Mens te onderzoeken.