Waarom zijn sommige samenlevingen goed bestand tegen schokken en crises, en andere niet?

Wat maakt dat de ene samenleving grote schokken, zoals een overstroming, oorlog of economische crisis, relatief eenvoudig opvangt, terwijl zij bij een andere uitmonden in een ramp die nog tientallen jaren na-ijlt? Technologie en welvaart spelen hierin meestal geen doorslaggevende rol. Belangrijker is de inrichting van de maatschappij: de regels of instituties die de interactie tussen mensen, groepen en organisaties vorm geven, zoals de inrichting van de markt, het sociale stelsel of de politiek. Maar dan is de vraag: waarom is die inrichting in het ene geval zo krachtig, en maakt zij de samenleving veerkrachtig, terwijl zij in het andere geval de samenleving kwetsbaar maakt en onmachtig om deze schokken goed op te vangen? Dit raakt aan de grote vraag hoe deze instituties gestalte krijgen en welke rol ongelijkheid en machtsverdeling hierin spelen. Dit vraagstuk is alleen te beantwoorden door samenwerking van juristen en bestuurskundigen, historici, economen en sociologen, sluit aan op de agenda's van VN, OECD en EU, en past bij de expertise van een aantal top-onderzoeksgroepen in Nederland, onder meer in Utrecht (Institutions for Open Societies) en Groningen.