Waarom zijn nog niet alle auto's (autodaken) verplicht voorzien van zonnecellen.

In het kader van duurzaamheid.