Waarom zijn er nog steeds zoveel ziektes waar geen goede werkende medicijnen voor ontdekt zijn?

De wetenschap weet veel maar er zijn nog maar weinig ziektes die echt goed aangepakt kunnen worden. Vooral het op de persoon aanpassen van medicatie, communicatie tussen artsen als ook effecten van combinaties van medicamenten zijn ondergewaardeerde gebieden. Om meer en beter op de persoon in combi met ziekte te kunnen inspelen is er veel meer drug discovery onderzoek nodig: basaal functioneel onderzoek waarbij chemische stoffen als ook biologische producten (antilichamen, voeding etc) onderzocht worden middels werking op specifieke biologische eiwitten, cellen of cellulaire routes. Het aantal nieuwe drugs dat jaarlijks op de markt komt is erg klein en wordt niet echt beter de laatste jaren. En dan zijn het nog veelal drugs die symptomen bestrijden en maar weinig echt de oorzaak kunnen aanpakken. Onderzoek middels goed opgezette screening om nieuwe moleculen te identificeren is hiervoor van wezenlijk belang. Dit zou veel prominenter op de agenda moeten staan!