Waarom zijn bestuursculturen zo taai?

Als we willen weten hoe organisaties werken, vallen we vroeger of later terug op het begrip ‘bestuursculuur’. Daar weten we gek genoeg te weinig van. Lokale, nationale en internationale instellingen zijn alle behept met specifieke manieren van werken, gedeelde percepties, normen en waarden. Of mensen zeggen dat en we nemen het voor waar aan. Niemand kan er precies de vinger op leggen maar zodra je in een organisatie werkt, krijg je ermee te maken. In de praktijk blijkt vaak hoe verbluffend lastig het is, bestuursculturen te veranderen. Wat bestuursculturen zijn, hoe ze functioneren, en wat de gevolgen ervan kunnen zijn, moet door verschillende wetenschappen in onderlinge samenhang worden onderzocht. Historici zoeken uit waar bestuursculturen vandaan komen en welk gewicht het verleden van organisaties heeft. Politieke en bestuurswetenschappers proberen lessen te trekken uit hun observaties van bestuurlijk functioneren. Organisatiesociologen kijken naar de handel en wandel van mensen in hun institutionele omgeving. En zo kunnen zich nog velen aansluiten om te verklaren waarom bestuursculturen zo taai zijn.