Waarom wordt het placebo effect niet gebruikt om chemische medicatie te verminderen?

het is bewezen dat door placebo's bij patienten biochemische stoffen worden aangemaakt die het lichaam in staat stellen om bepaalde klachten te verminderen c.q. helen. Waarom wordt hier niet meer gebruik van gemaakt om zowel de patient minder te belasten aangezien chemische medicatie vaak veel bijwerkingen kent die weer bestreden worden met nieuwe medicatie (cf. maagbeschermers nodig bij veel medicatie). Daarnaast valt er een kostenbesparing te bereiken.