Waarom wordt het Nederlandse slavernijverleden doorgaans alleen als ‘apart’ onderdeel beschouwd dat alleen betrekking heeft op het Atlantische gebied – en welke rol speelde het wereldwijde slavernijverleden eigenlijk in de Nederlandse geschiedenis?

Stichting Stil Verleden plaatst het Nederlands slavernijverleden in een brede context van slavernijsystemen vanuit de klassieke oudheid tot de moderne vormen van slavernij en streeft ernaar dat alle scholen in Nederland elk jaar stil staan bij slavernij in de brede zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van onderwijsprogramma's, het houden van tentoonstellingen, lezingen en erfgoedwandelingen. Het accent voor Nederland ligt daarbij op de slavernij van de WIC, de VOC, de Christenslaven en de moderne vormen van slavernij. Veel aandacht voor de relevantie in het nu, in een multiculturele samenleving. Het blijft belangrijk dat de nieuwe generatie Nederlanders op de hoogte is van de geschiedenis van de slavernij en de betekenis ervan voor de huidige samenleving. Bewustzijn van de gedeelde geschiedenis draagt bij aan wederzijds begrip en respect. Het Nederlands slavernijverleden is altijd een randverschijnsel gebleven op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Daar moet verandering in komen. Onze slavernijeducatie heeft zich in de praktijk ontwikkeld vanuit overtuiging, passie en betrokkenheid. In de canon van de Nederlandse geschiedenis en in alle nu beschikbare lesmateriaal wordt alleen de transatlantische slavernij behandeld. Een grote belemmering voor een accuraat beeld van de slavernij.