Waarom wordt er zo weinig onderzoek gedaan aan de mogelijkheden om de mondiale bevolkingsgroei te verminderen en welke mogelijheden zijn er om de mondiale bevolkingsgroei te verminderen of om te buigen.

Het grootste probleem op aarde is de niet te stuiten bevolkingsgroei. Hierdoor ontstaat niet alleen de CO2 toename in de atmosfeer met klimaatverandering en zeespiegelstijging tot gevolg, maar dit heeft ook tot gevolg dat de delfstoffen opraken (inclusief energie tekort), er watertekorten ontstaan, de zeeën vervuild raken en worden overbevist enz. Als ik deze vraag stel wordt bijna iedereen boos. Het enige serieuze antwoord dat ik ooit heb gekregen is: Als de welvaart stijgt in een land, daalt de bevolkingstoename vanzelf. Maar er moeten meer beïnvloedbare factoren zijn, zoals vrouwen emancipatie, educatie e.d.