Waarom wordt er in onze nationale geschiedenis geen aandacht besteed aan de LBK culturen van vroege landbouwers?

Waarom wordt er in de nationale geschiedschrijving niet meer aandacht besteed aan de LBK-culturen van vroege landbouwers bij Elsloo en Heerlen; dit in tegenstelling tot onze Belgische buren waar in het museum te Tongeren veel aandacht voor deze culturen is. De Belgische archeoloog Louis Beyens, De Graangodin, Het ontstaan van de landbouw, Amsterdam, 2004, 2009, 246 spreekt in dit verband van de Balkanroute (de toestroom van vroege boeren uit Oost-Europa via de lössgordel naar West-Europa)?