Waarom wordt er in Nederland bijna geen aandacht besteed aan kernfusie energie?

Kernfusie is de grootste en machtigste energiebron die denkbaar is. Bovendien kan hiermee een zeer schone en practisch niet vervuilende energiebehoefte worden gerealisserd. In Cadarache (Frankrijk) zou in het jaar 2017 een reactor gaan proefdraaien, maar in Nederland wordt dit item ontkend. In 1945 maakten twee kernsplitsings bommen een eind aan de tweede wereldoorlog en tien jaar later werden de eerste kerncentrales gebouwd. In 1952 ontplofte op Bikini de eerste waterstofbom (kernfusie). Tot op heden, 60 jaar later, is er nog geen kernfusiecentrale. DIT VERDIENT AANDACHT.