Waarom wordt de restenergie van de teveel geproduceerde elektriciteit in centrales niet opgeslagen?

Waarom wordt de restenergie van de teveel geproduceerde elektriciteit in centrales niet opgeslagen, door de geproduceerde, niet afgenomen elektriciteit (bepaald d.m.v. een continue meting) aan te wenden voor bijvoorbeeld de elektrolyse die benodigd is voor het produceren van waterstofgas?