Waarom wordt de ene slechthorende volwassene eenzaam en de andere niet?

Slechthorendheid is een veel voorkomende klacht. Meer dan 2.2 miljoen Nederlanders ouder dan 19 jaar rapporteren problemen met het volgen van een groepsgesprek. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een slechter gehoor vaker gevoelens van eenzaamheid ervaren. Maar wat zorgt er nou precies voor dat de ene volwassenen wel eenzaam is (of wordt) en de ander niet? Dit is een heel complex verhaal en daarom zijn meer studies over de tijd nodig. Onder andere om de patronen van eenzaamheid bij slechthorenden en mensen bij wie hun gehoor achteruit gaat, verder te ontrafelen. En om risicoprofielen op te zetten wie wel en wie niet eenzaam wordt. We willen immers toch dat alle Nederlanders mee kunnen doen in onze samenleving? Een goed gehoor en een goed welbevinden zijn daarvoor essentiële factoren!