Waarom wordt bij sommige regelgeving meer belang gehecht aan handhaving dan bij andere?

Handhaving van regelgeving is politiek vaak niet interessant. Een politieke keuze voor het opstellen van regelgeving veronderstelt echter de aanwezigheid van een maatschappelijk belang en op grond hiervan is handhaving te verwachten. De aandacht voor de handhaving van bijvoorbeeld natuurregelgeving is zeer beperkt. Wat bepaalt de keuze tot wel/niet handhaven?